Saņemtie būvniecības iesniegumi - uzskaites kartes no 25.06.2013.-28.06.2013.

27.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā Riekstu iela 10, Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. 28.06.2013. pieņemts lēmums - izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

27.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums servitūta ceļa būvniecībai un siltumnīcas un savienojošā korpusa daļas nojaukšanai īpašumā "Zemīši", Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. 28.06.2013. pieņemts lēmums - izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu servitūta ceļa būvniecībai un atteikt izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu siltumnīcas un savienojošā korpusa daļas nojaukšanai .