Saņemtie būvniecības iesniegumi-uzskaites kartes no 17.06.2013. līdz 21.06.2013.

17.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums dzīvojamās mājas rekonstrukcijai īpašumā Papeļu ielā 26, Ikšķilē, Ikšķiles novadā. 21.06.2013. pieņemts lēmums - izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

18.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums dzīvojamās mājas un palīgēkas nojaukšanai un jaunas dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā Ozolu iela 7, Ikšķile, Ikšķiles novadā. 21.06.2013. pieņemts lēmums - izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

20.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecībai īpašumā Tērces iela 10, Jaunikšķile, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads. 21.06.2013. pieņemts lēmums - izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

20.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums saimniecības ēkas un dīķa būvniecībai īpašumā "Levis", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads. 21.06.2013. pieņemts lēmums - izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.