Saņemtie būvniecības iesniegumi-uzskaites kartes no 11.06.2013. līdz 14.06.2013.

11.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums pirts un nojumes būvniecībai īpašumā "Jaunlagari" (ēku adrese "Vīksnājs"), Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā 14.06.2013. pieņemts lēmums- izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

13.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums dzīvojamās mājas un dīķa būvniecībai īpašumā "Jaungrāvīši", Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā 14.06.2013. pieņemts lēmums- izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

14.06.2013. saņemts būvniecības iesniegums dzīvojamās mājas būvniecībai īpašumā Stacijas ielā 5A, Ikšķilē, Ikšķiles novadā 14.06.2013. pieņemts lēmums- izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu.