Saņemtie būvniecības iesniegumi-uzskaites kartes no 03.06.2013. līdz 07.06.2013.

03.06.2013. iesniegts Būvniecības iesniegums dabas gāzes pievada un katlu mājas izbūvei stacionārā "Ceplīši", Priežu ielā 1, Ceplīšos, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

07.06.2013. būvvalde pieņēmusi lēmumu- izsniegt Plānošanas un arhitektūras uzdevumu dabas gāzes pievada un katlu mājas rekonstrukcijai stacionārā "Ceplīši" Priežu ielā 1, Ceplīšos, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.