Saņemtie būvniecības iesniegumi - uzkaites kartes (2013. gada aprīlī)

Saņemtie būvniecības iesniegumi - uzkaites kartes 2013. gada aprīlī

    

Nr.

Adrese

Būves nosaukums

Būvvaldes lēmums

37

Birzes iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov.

dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Izsniegt PAU

38

"Zariņi", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība

Izsniegt PAU

39

"Paeglīši", Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

dzīvojamās mājas būvniecībai

Izsniegt PAU

40

Bumbieru iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov.

dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Izsniegt PAU

41

"Ezermalas", Jaunikšķile, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

dīķu būvniecība

Izsniegt PAU

42

"Paegļi", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

saimniecības ēkas būvniecība

Izsniegt PAU

43

"Stīns", Daugavmala, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.

dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Izsniegt PAU

    
 

*PAU- Plānošanas un arhitektūras uzdevums