Radošās izglītības programmu apguve Ikšķilē

rasas krāsas

Radošās izglītības centrs Mākslas studijā Zvejnieku ielā 29, Ikšķilē, ir sagatavojies jaunajai Radošās izglītības programmu apguves sezonai.  Nodarbības tiks uzsāktas no 7. septembra.

Interešu izglītība

Informācija  mājas lapā  www.rasaskrasas.lv

Lūdzu telefoniski sazināties ar pasniedzējiem, lai saskaņotu apmeklējuma grafiku.

 Vizuālā māksla notiks 4 - 6 dalībnieku grupās.

 Skolnieku brīvlaikos un sestdienās plānojam  īpašus piedāvājumus ar keramikas, tekstila un citu mākslas nozaru nodarbībām Interešu izglītības programmās!

Sekojiet informācijai “Rasas krāsu” mājas lapā!

Esat aicināti nopietnam darbam, lai būtu prieks par izcilu rezultātu!

Lauma Palmbaha

Mag/art māksliniece

mākslas pedagogs

t.29274111

www.rasaskrasas.lv