Pierīgas pašvaldības vienojas par kopīgu tūrisma attīstību

pierīga_15.10.2019.Olaine

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” svinīgi tika parakstīts 15.oktobrī Olainē.

Olaine15.10.

Olaine15.10.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot vienotu tūrisma produktu piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties Rīgas apkārtnes vietējām rīcības grupām, novadu pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība” un 14 Rīgas apkārtnes novadi – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži ,Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde, lai kopīgi veidotu Pierīgas tūrisma reģionu kā vienotu tūrisma galamērķi.

Olaine15.10.

Olaine15.10.

Svinīgajā līgumu parakstīšanas pasākumā vairāku pašvaldību vadītāji atzina, ka šāds kopīgs projekts ir lielisks piemērs tam, ka bez kādām administratīvām norādēm pašvaldības ir ieinteresētas savstarpējā sadarbībā. Ikšķiles novada pārstāvis izpilddirektors Mariss Martinsons novēlēja projektam sekmīgu izdošanos, kas būs iespējama tikai kopīgi un ieinteresēti līdzdarbojoties, lai sasniegtu uzstādītos mērķus.

Mariss

Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām.

kopbilde Olaine15.10.ES Leader