Pieredzes apmaiņas brauciens uz tomātus audzējošām un pārstrādājošām saimniecībām

tomāti20.08.

LLKC Ogres birojs aicina pieredzes apmaiņas braucienā uz tomātus audzējošām un pārstrādājošām saimniecībām – “Augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana (tomāti)" 20.augustā.

Apmeklējamās saimniecības:

Dzērvju tomāti

Tomātu audzēšana - tiek audzētas ap 40 tomātu šķirnes, kā arī ķiploki. 2018.gadā tika uzsākta svaigo tomātu pārstrāde - spiestas tomātu sulas un gatavoti kaltēti tomāti eļļā, kaltētu tomātu pesto un svaigu zaļumu pesto.

z/s Undzēni

Tomātu, gurķu, zemeņu audzēšana segtajās platībās. Pilienlaistīšanas sistēma. Pozitīvā prakse un aktualitātes audzēšanā un realizācijā.

SIA Daudziņi

Siltumnīcās tiek audzēti ap 60 šķirņu tomāti, melones, arbūzi, garšaugi, kā arī vairāki eksotiski augi un dārzeņi, piemēram, vīģes, kivano, momordika, švammes gurķi, laginārijas, zemesrieksti, zelta jāņogas, peļu arbūzi u.c.

Līdzmaksājums: 24,-EUR (t.sk. PVN), iekļaujot saimniecību apmeklējumus, autobusu (no Ogres tehnikuma) un ēdināšanu.

Vietu skaits ierobežots.

Dalībniekiem jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā.

Informācija un pieteikšanās:

elina.masteiko@llkc.lv, 28331239

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio un video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SAIMNIECĪBU APMEKLĒJUMĀ NEDRĪKST PIEDALĪTIES PERSONAS, KURĀM NOTEIKTA PAŠIZOLĀCIJA, MĀJAS KARANTĪNA VAI STINGRĀ IZOLĀCIJA, KĀ ARĪ PERSONAS, KURĀM IR ELPOŠANAS CEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES