Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

pie papīriem

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana

Ierosinātājs: SIA “Saulkalne S”, reģ. Nr. 50003256461.

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kad. Nr. 7494 006 0552, z.v. kad. apz. 7494 006 0546), Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads).

Datums, kad pieņemts lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Valsts Vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2020. gada 18. maija paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI20SI0038.

Ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: Derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, 2020. gada 30. septembris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ikskile.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 12. oktobra plkst.10.00.

Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 12. līdz 16. oktobrim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

Tiešsaistes videokonference notiks 15. oktobrī plkst. 10.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 14. oktobrī.

Videoprezentācija -> https://youtu.be/4BbpiU5n4TI

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Ikšķiles novada pašvaldībā (Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV- 5052) darba laikā un tīmekļa vietnē ikskile.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.
  • Dokumentācija (ziņojuma 1.redakcija un ziņojuma kopsavilkums). Klātienē (papīra formā) ar dokumentāciju var iepazīties pie klientu apkalpošanas speciālista Peldu ielā 22 (1.stāvā), Ikšķilē.

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var iesniegt līdz 2020. gada 1. novembrim:

  • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2020. gada 2. oktobra izdevumā Nr.74 (9090)