Paziņojums par detālplānojuma “Saltupes iela 20” publisko apspriešanu

Karte

       Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2021. gada 26.maija lēmumu Nr. 13/110 (prot.Nr.10/2021) „Par detālplānojuma „Saltupes iela 20” nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2021.gada 11.jūnija  līdz 2021.gada 9.jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 30.jūnijā plkst. 16:00tiešsaistē ZOOM platformā. Lai piedalītos sanāksmē, līdz 2021.gada 30.jūnija plkst. 15.00 ir jānosūta pieteikums uz e-pasta adresi janis.veilands@ikskile.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta saite dalībai sanāksmē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Ikšķilē, Peldu ielā 22 vai Ikšķiles novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ikšķilē, Daugavas prospektā 34, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18531

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Detālplānojuma materiāli:

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa - 1.lapa, 2.lapa, 3.lapa, 4.lapa, 5.lapa, 6.lapa, 7.lapa