Pārtikas pakas - 19. un 20. maijā

piegāde

Saskaņā ar Ikšķiles novada domes 8. aprīļa ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu sniegt ēdināšanas atbalstu daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, jau 19. un 20. maijā tiks izsniegtas nākamās pārtikas pakas.  Ārkārtējās situācijas laikā tiek nodrošināta ēdināšana pirmsskolas izglītojamajiem un 1.-12. klases vispārējās izglītības izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā, un kuriem nav piešķirts Ikšķiles novada Sociālā dienesta naudas pabalsts ēdināšanai. Šīm ģimenēm uz mājām tiek piegādātas pārtikas pakas, kuru vērtība ir 2.45 EUR dienā vienam izglītojamajam. 

Savukārt izglītojamiem no ģimenēm, kuras Ikšķiles novada Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām, tiek piegādātas siltas pusdienas.

Ikšķiles novada pašvaldības organizētais ēdināšanas atbalsts ir attiecināms uz laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija.