Pārskats par Ikšķiles novada Attīstības programmas 2011-2017 gadam īstenošanas rezultātiem