Par saskaņojumiem apvienotajā novadu pašvaldību finanšu komisijā

pie papīriem

Šodien, 25. martā notika Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas sēde, kur tika saņemti saskaņojumi finanšu aizņēmumiem no valsts budžeta Ikšķiles novada pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai.

Tika saņemts saskaņojums aizņēmuma ņemšanai Lupīnu ielas asfaltbetona seguma izbūvei. Jau ir izstrādāts tehniskais projekts, kas paredz seguma izbūvi no Ausekļa ielas līdz Jura Mazura ielai. Saskaņojums saņemts arī Ausekļa ielas asfaltbetona seguma izbūvei. Ielu pārbūves projektus ir plānots īstenot šajā gadā.

Komisijā tika atbalstīta sporta infrastruktūras attīstība Reinpētera ielā 2, Ikšķilē. Šis ir prioritārais projekts, kura ietvaros paredzēts izbūvēt futbola laukumu. Ikšķiles novada pašvaldība nodrošinātu pamatnes izbūvi, bet virskārtas uzklāšanu, saskaņā ar noslēgto nodomu protokolu, veiktu Latvijas Futbola federācija. Laukuma pamatni plānots izbūvēt jau šogad, lai nākamā gada pavasarī varētu ieklāt kvalitatīvu seguma virskārtu.

Ikšķiles novada pašvaldība ir veikusi informācijas apkopojumu par futbola treniņu iespējām un laukumu noslodzi kaimiņu novados. Blakus esošo novadu laukumi jau ir noslogoti pilnībā, tāpēc kvalitatīvam treniņu procesam ir nepieciešama attiecīga infrastruktūra. Turklāt, lai varētu laukumu izmantot teju visu gadu, tiks izbūvēts apgaismojums un klāts mākslīgais segums. Jau ir uzsākti projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt jūnijā.

Ikšķiles novada pašvaldība, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu, Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijai, atkārtoti lūdza izskatīt un dot piekrišanu valsts budžeta aizdevuma saņemšanai projekta “Ēkas Skolas ielā 4, Ikšķilē energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve par pašvaldības daudzfunkcionālu pakalpojumu centru” īstenošanai. Taču šis jautājums netika iekļauts dienas kārtībā. Komisijas vadītājs Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis informēja, ka par projektu varēšot lemt tikai šī gada rudenī pēc administratīvi teritoriālās reformas, kad tiks vērtēts visu apvienotajā novadā esošo ēku pielietojums. Tāpat tika norādīts, ka esot jāraugās pēc iespējām piesaistīt papildus finansējumu, piemēram, no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons atkārtoti norādīja, ka šāds finansējums šobrīd nav pieejams.

Ikšķiles novada pašvaldība vēlas uzsvērt, ka ēkas Skolas ielā 4 pārbūve, uzlabojot tās energoefektivitāti, kā prioritārais projekts ir noteikta Ikšķiles novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam Investīciju plānā un jau 2019.gadā tika sagatavots ēkas pārbūves tehniskais projekts. Ja pašvaldība saņemtu Valsts budžeta aizņēmumu, būvniecības darbus varētu uzsākt jau šogad un pabeigt līdz 2022.gada 31.decembrim.

Pārbūvētajā ēkā tiktu izveidotas ģimenes ārstu praksēm atbilstošas telpas, izvietota bāriņtiesa, Ikšķiles bibliotēka, valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, tūrisma informācijas centrs un nodrošinātas citas pašvaldības funkcijas.

Atgādināsim, neskatoties uz to, ka katru gadu Ikšķiles novada pašvaldība turpat pusotru miljonu euro iemaksā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, Ikšķiles novadam kā “bagātajai Pierīgas pašvaldībai” ir  ierobežotas iespējas saņemt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, tāpēc tiek plānoti aizņēmumi no Valsts kases. Turklāt Ikšķiles novada pašvaldības rīcībā nav tādas informācijas, kas norādītu vai sniegtu jebkādas prognozes par to, ka tuvākajā laikā būtu iespējami kādi citi finansējuma avoti ārpus valsts budžeta.