Par pirmsskolas izglītības iestādēm

skaitīklīši

Pamatojoties uz  ārkārtējās situācijas pagarināšanu valstī līdz 9. jūnijam,  saglabājot jau spēkā esošos ierobežojumus, Ikšķiles novada pašvaldība vairākkārt aicinājusi vecākus, kuru bērni ir pirmsskolas izglītības vecumā, izvērtēt nepieciešamību pirmsskolas apmeklējumam. Ņemot vērā to, ka ārkārtējā situācija nav beigusies, un saslimšanas risks joprojām ir ļoti augsts, lai pasargātu bērnus un iestāžu darbiniekus, tika lemts par vienas iestādes darbības nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Tomēr bērnu skaitam strauji pieaugot un ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra nosacījumus pirmsskolas izglītības iestādēm no 20.05.2020. Ikšķiles novadā darbu atsāks visas Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka:

  • bērnus (1,5 - 4 gadu vecumam) uz dežūrgupu var vest tikai, ja nav  iespēju citādi nodrošināt bērna uzraudzību!
  • bērnus, kuriem ir 5–6 gadīgā obligātā apmācība, uz iestādi var vest pēc vecāku izvēles - klātienē dežurgrupā vai attālināti kā līdz šim.

Mācību process tiek nodrošināts gan klātienē, gan attālināti visu vecumu bērniem!

Kārtība kā apmeklēt dežūrgrupas, lai ierobežotu savstarpējo kontaktēšanos un samazinātu inficēšanās riskus:

  1. Vecāki piesaka sava bērna apmeklējumu, zvanot uz pirmsskolas izglītības iestādi līdz iepriekšējās darba dienas plkst.17.00;
  2. Par bērna ēdināšanu ziņas pieteikt un atteikt var līdzšinējā kārtībā pa tālruni 20295196;
  3. Izglītojamos sagaidīs dežurējošais darbinieks. Vecāki pirmsskolas telpās neuzturas. No pirmsskolas izņemot (ja bērni, laika apstākļu dēļ, nevarēs uzturēties pirmsskolas teritorijā) bērnus dežurējošais darbinieks saģērbs un atdos vecākam.
  4. Vienā dežurgrupā iestāde paredz ne vairāk kā 15 bērnus. Dežūrgrupas var būt ar  jaukta vecuma bērniem. Dežūrgrupu darbību nodrošina iestādes darbinieki pēc vadītājas apstiprināta darba grafika;
  5. Aizliegta mājas rotaļlietu līdzņemšanas uz pirmsskolu;
  6. Vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz iestādē rakstisks apliecinājums (veidlapa būs pieejama pirmsskolā), ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu (1,5-4 gadiem) pieskatīšanu vai ka vecāks ir izvēlējies bērnam klātienes apmācības (5-7gadiem), ka bērns ir vesels un ģimene pēdējo 14 dienu periodā nav bijuši kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām;
  7. Atgādinām, ja bērna veselības stāvoklis pasliktinājies, vecākiem ir jānodrošina bērna izņemšana no pirmsskolas pēc pirmsskolas māsas vai grupu skolotājas zvana pēc iespējas ātrāk. Bērns nedrīkst apmeklēt iestādi ar infekcijas slimību pazīmēm, kas nav saistīti ar COVID-19. Ja ir alerģijas pazīmes nepieciešama ārsta zīme.

Pirmsskolu apmeklē tikai veseli bērni. Aicinām novērot bērnu un savas ģimenes veselības stāvokli, nepakļaut citas personas infekcijas riskam. Vecāki ir līdzatbildīgi par sava bērna veselības stāvokli, apmeklējot dežūrgrupas valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā.

BŪSIM ATBILDĪGI!

Domes lēmums Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguveiārkārtējās situācijas laikā