Par obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu sagatavošanu skolai

zīmuļi

Saskaņā ar šodienas Ikšķiles novada domes ārkārtas sēdē lemto, sākot ar 2020.gada 13.maiju, Ikšķiles novada pašvaldībā tiek atvērtas pirmsskolu grupas, lai nodrošinātu obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu sagatavošanu skolai, kā arī nodrošināta obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu sagatavošana skolai attālināti, gadījumos, kad vecāki izvēlas bērnus paturēt mājās.

Ārkārtējās situācijas laikā, kas pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, Ikšķiles novadā ir atvērta tikai viena pirmsskolas izglītības iestāde - “Urdaviņa”, kuru apmeklē visi novada pirmsskolnieki no dažādām  Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.

Savukārt jaunāka vecuma bērniem, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. maija rīkojumu Nr. 254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (stājušies spēkā ar 2020. gada 7. maiju) pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs.

Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde informē, ka vasaras periodā visas izglītības iestādes darbu turpinās pilnā režīmā, pie nosacījuma, ja pēc 2020.gada 9.jūnija ārkārtējā situācija valstī vairs netiks pagarināta.

Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde