Par Ikšķiles novada 2019. gada konsolidēto gada pārskatu