Pakalpojumu pieejamība pēc 1. jūlija

uzmanibu

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres pašvaldībām apvienojoties, tiek izveidota jauna atvasināta publiska persona – Ogres novada pašvaldība. Jaunizveidotā pašvaldība uzsāks darbu pēc domes pirmās sēdes 2021.gada 1.jūlijā un pārmantos visu apvienoto pašvaldību tiesības un saistības.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības sniegto informāciju, lai nodrošinātu jaunizveidotās pašvaldības  bankas konta atvēršanu un apvienoto pašvaldību finanšu līdzekļu pārņemšanu, apvienojamo pašvaldību kasēs uz laiku tiks pārtraukta maksājumu pieņemšana. Tāpēc vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka  no 29. jūnija līdz 19.jūlijam Ikšķiles novada pašvaldības kase būs slēgta. Šajā laika periodā arī Klientu apkalpošanas centros nebūs iespējami ne skaidras naudas norēķini, ne maksājumi ar norēķinu kartēm.

Lūgums izmantot citus norēķinu veidus, veicot nodokļu, nodevu un rēķinu apmaksu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa veicama vietnē www.epakalpojumi.lv, arī veikalu “Maxima” kasēs, citus maksājumus var veikt  elektroniski internetbankā.

Pēc 1.jūlija būs pieejami līdzšinējie valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumi Ikšķilē, Daugavas prospektā 34 un Tīnūžos, “Kraujās”.

Visu Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienojamo novadu un republikas pilsētu pašvaldību sociālie dienesti pēc 2021.gada 1.jūlija turpina darbu līdz jaunā pašvaldības dome tos likvidē vai reorganizē. Sociālais dienests pēc 2021.gada 1. jūlija turpina darbu Daugavas prospektā 34, Ikšķilē. Lai saņemtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, aicinām sazināties ar sociālajiem darbiniekiem telefoniski un vienoties par konsultācijas laiku. Sociālo darbinieku tālruņi – 65055459, 68625938, 22027666, 26179145. Plašāka informācija- šeit.

Arī citas pašvaldības iestādes un struktūrvienības turpinās līdzšinējo darbību līdz jaunas Ogres novada pašvaldības struktūras izveidei. Par izmaiņām pašvaldības pakalpojumu saņemšanas kārtībā informācija sekos.