Nāc, pievienojies mums vidusskolā!

skola

Strauji tuvojas laiks, kad devīto klašu absolventi saņems atestātus un pieņems lēmumu par turpmākajām skolas gaitām. Ceram, ka vismaz daļu no mūsu pamatskolas absolventiem izdosies satikt rudenī, uzsākot mācības mūsu skolas 10.klasē!Nākamā gada 10.klašu skolēniem piedāvājam vispārējo vidējo izglītību ar diviem izvēles variantiem – Dabaszinātņu un Kultūras un vēstures.

Programmas Dabaszinātņu variantā ir iespēju padziļināti apgūt fiziku, bioloģiju un angļu valodu, kā arī tādus specializētos kursus kā matemātiskā analīze, mehatronika un tehniskā grafika, kas absolventiem dos iespēju turpināt augstāko izglītību ne tikai dabaszinātņu jomā, bet arī inženierzinātnēs. Jāpiemin, ka Ikšķiles vidusskolas dabaszinību virziena specializētais kurss matemātiskā analīze, radīs mūsu vidusskolēniem priekšrocību, kārtojot optimālā līmeņa matemātikas eksāmenu, jo viņu matemātiskā uztvere un domāšana būs attīstītāka salīdzinājumā ar skolām, kuras matemātikas apguves optimālajā līmenī šādu kursu nepiedāvā.

Programmas Kultūra un vēsture variantā skolēni padziļināti apgūs latviešu valodu un literatūru, angļu valodu, kultūru un mākslu un kā specializētos kurus - trešo svešvalodu un publisko uzstāšanos. Tāpat šajā vidējās izglītības programmā būs iespēja apgūt vēsturi un sociālās zinības un teātra mākslu. Šī izglītības programma ir piemērota jauniešiem, kurus interesē studijas un darbība tādās jomās kā teātris, aktiermāksla, mūzika, scenogrāfija, glezniecība, tēlniecība, grafika, kultūras teorija, kultūras vēsture, starpkultūru sadarbība, jurisprudence, politoloģija.

Abos Ikšķiles vidusskolas piedāvātajos vidējās izglītības variantos optimālā līmenī tiek mācīti visi dabaszinību jomas mācību priekšmeti – bioloģija, fizika, ķīmija un ģeogrāfija, nevis apvienotais mācību priekšmets – dabaszinības, kas saglabā šo virzienu absolventiem iespēju nākotnē studēt un strādāt dažādās jomās.

Tāpat skolēniem ir iespēja fakultatīvi apgūt specializētos kursus, kas nav iekļauti attiecīgā izglītības groza piedāvājumā, ja kursa apguvei pieteiksies vismaz 10 skolēni. Tāpat izglītības piedāvājums ir papildināts arī ar profesionāli orientētu interešu izglītību, piemēram, projektu vadība, kolektīvā muzicēšana, mākslinieciskā pašdarbība u.c.

Par mūsu 12.klases absolventiem

Vairāk kā 80% pagājušā gada 12.klases absolventu pēc Ikšķiles vidusskolas beigšanas studē Latvijas augstskolās vai koledžās, un viena absolvente devusies studēt uz ASV. Trīs absolventi plāno mācības turpināt vēlāk, pagaidām pievēršoties darba gaitām.

Latvijas Universitāti izvēlējušies 3 absolventi, studējot šādās fakultātēs:

  • Datorzinātnes fakultāte – programmatūras inženierijas specialitāte;
  • Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte (industriālās inženierijas vadības specialitāte);
  • Pedagoģijas fakultāti.

Rīgas Tehnisko Universitāti izvēlējušies 2 absolventi – Datorikas un IT fakultāti un RTU Rīgas biznesa skolu.

Pārējie absolventi izvēlējušies turpināt gaitas šādās mācību iestādēs:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja specialitāte);
  • RSU Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledža (zobārstniecības asistenta specialitāte);
  • Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (gaisa spēku militārā vadība);
  • Policijas koledža;
  • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (fizioterapijas fakultāte);
  • Ventspils augstskola (datorzinātņu fakultāte);
  • Rīgas Stradiņa universitāte (studiju programma – veselības sporta speciālists).

Ko topošajiem vidusskolēniem vēlas pateikt mūsu 10.klašu skolēni:

“Šis mācību gads nav bijis tas vienkāršākais, taču visas cerības nav atmestas un cerams, jau nākamajā varēsim tikties klātienē. Aiz manis ir Ikšķiles vidusskola, kur tieši Tu vari mācīties nākamajā mācību gadā un izbaudīt šo svaigo un harmonijas pilno gaisotni. Esmu šeit jau mācījies/usies nu jau 10 gadus un esmu izbaudījis katru no tiem. Šeit gan skolēni, gan skolotāji, gan arī vecāki ir ļoti aktīvi un iesaistās daudz un dažādos dullos, interesantos un arī nopietnos pasākumos, piemēram, Muzeju nakts ar garšīgu pankūku ēšanu. Mācoties Ikšķiles vidusskolā Tev ir iespēja iegūt stipendiju, ja Tava vidējā atzīme ir virs 8 un Tu priekšzīmīgi apmeklē skolu, katru mēnesi vari saņemt 50 eiro un pieteikties vecāku balvai, kurā katru gadu ir savādākas balvas par skolēna izaugsmi! IVSK ir iesaistījusies dažādos projektos kā, piemēram, ar vienu no vispazīstamākajām Erasmus+ programmu Tu vari doties apmaiņas programmā un izbaudīt skatus un gūt pieredzi arī ārpus mūsu skaistās Latvijas. Vidusskolā ir iespēja bez maksas mācīties teoriju un nokārtot B kategorijas tiesības, lai uz augstskolu vari braukt jau ar savu behu."

Mēs tieši Tevi gaidām un tiekamies rudenī!”