Medus dienā "Mācību drava"

medotava

Latvijas Biškopības biedrības  pasākumā "Medus diena dravā 2020" piedalīsies arī Ikšķiles novadā esošā "Medotava". 12. septembrī tiks vienlaikus atklāts projekts “Mācību drava”. Norises vieta: “Liepavoti”, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads, no 11.00 līdz 14.00. Kontaktinformācija: +371 26472898

medus drava

Tā ir diena, kad biškopji uzņemot pie sevis interesentus, sabiedrību informē par savu profesiju, stāstot, un demonstrējot kā tiek iegūts medus un citi biškopības produkti. Domājams, ka pēc labas informācijas sniegšanas, apmeklētāji arī labprāt iegādāsies kaut ko no saražotās produkcijas.

Projekts "Mācību drava" realizēts ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansējumu.

leader