Margai Teterei Valdmanei – 100

Marga Tetere dzimusi skaistajā kūrortpilsētiņā Ogrē 1912.gada 28.martā.

Jau no bērnības Marga sapņojusi par teātra mākslu.

Dailes teātra trupā Marga Tetere sākusi darboties 1938. gadā pēc mācībām Latviešu aktieru arodbiedrības teātra skolā. Savus skatuves tēlus viņa veidoja paskarbā tiešumā (Trīne "Trīnes grēki", māte "Pūt, vējiņi" ).

Režijas darbu M. Tetere mācījās, asistējot darba procesā Ed. Smiļģim un F. Ertnerei. Pirmais patstāvīgais iestudējums – pašas dramatizējums pēc R.Blaumaņa stāsta "Brīnumzālīte", tālāk sekoja Raiņa "Pūt vējiņi", N.Vētras "Velna mācītājs", B.Šova "Pigmalions", Tokajeva "Līgavaiņi", E.Zālītes "Atgūtā dzimtene". Marga Tetere Dailes teātrī iestudējusi 14 lugas un bijusi Ed. Smiļģa asistente visos viņa iestudējumos.

Marga Tetere: "Lielums – tas ir tas, ko es no Smiļģa esmu mācījusies. Un esmu mūžam ieguvusi. Un lielas ciešanas un lielu laimi. Un ciešanas vienmēr ir mazākas par laimi. Vienreiz viņš mani aizveda pie savas mātes. Smiļģim māte bija svētums, kā dievība latviešiem. Smiļģis paņēma manu roku un ielika mātes kreisajā rokā kā svētīdams. Māt - viņš teica – svētī! Te ir mans vietnieks. Šis ir mana gara cilvēks, viņai jāpaliek te, teātrī." Kādam (ne Smiļģim) nepatika Marga Tetere, un 1951.gadā viņai bija jāiziet no Dailes.

Maskavas dailes teātrī režisore apguva Staņislavska sistēmu, skatījās, kā strādā pasaulē slaveni režisori.

No 1962.gada strādājusi E. Melngaiļa TMN kā režisore – konsultante. Strādāja pie etnogrāfiskiem lieluzvedumiem (Latgalē "Vakarēšana", "Pieguļa", Kurzemē "Kuršu kāzas"). 1959.gadā iestudēja J. Graubiņa vokāli – dramatisko poēmu "Atraitnes dēls" ar orķestri, 2 koriem, ansambļu grupām, solistiem un aktieriem. Iestudējusi izrādes Liepājas teātrī (R.Blaumaņa "Ļaunais gars") un Rīgas Operetes teātrī (J. Kaijaka muzikāla drāma pēc Raiņa lugas "Krauklītis", I.Kalniņa un M. Teteres bigbīta noveletes "Quo vadis, mana ģitāra", R.Paula dziesmu spēle pēc A. Brigaderes lugas "Pāri, kas dabonas", I.Kalniņa muzikāla komēdija "No saldenās pudeles" A.Čaka, Z. Liepiņa "Iedomu spoguļi", J. Norviļa dziesmu spēle "Ezermaļu krokodils"). M. Teteres dramatizēto „Brīnumzālīti” 1971.gadā iestudējusi Pertas latviešu dramatiskā kopa Austrālijā.

Savā dzimtajā pilsētā Ogrē no 1962. – 1967.gadam iestudējusi daudz izrāžu.

No 60. gadiem režisore kļuva piederīga Ikšķilei.

Daudzas izrādes, koncertizrādes, teatralizēti uzvedumi, dzejas izrādes, "Saulgriežu" lielie inscenējumi ir priecējuši skatītājus. Tie bija 25 gadi ar 26 iestudējumiem.

Leģenda par 20.gadsimta izcilās latviešu režisores Margas Teteres mūža darbu atgādina par nacionālās kopības apziņu, mīlestību uz savas tautas kultūru.

Liela radoša personība – sava laika smago okupācijas gadu notikumu un cilvēku vērotāja.

Marga Tetere savas dzīves laikā netika novērtēta. Viņa cīnījās par cilvēcīgo, latvisko, jutās neatkarīga un brīva. Pret režisori vērsās totalitārās varas represijas ar mērķi ierobežot viņas gara spēku. Diez vai Marga Tetere būtu spējusi dzīvot bez ticības mūsu tautas izdzīvošanai nākotnē.

Margas trauksmainais dzīves ceļš pārtrūka 1991. gada 10. oktobrī, viņa ir apbedīta Ikšķiles kapos.

Ikšķilei palikusi Margas Teteres un arhitekta Artūra Freimaņa kultūras piemineklis – brīvdabas estrāde no Daugavas dolomīta – skaistākā Latvijā.

Šogad no 23. līdz 25.martam Ikšķiles kultūras biedrība aicinās ikšķiliešus un viesus no citiem Latvijas novadiem uz tradicionālajiem teātra svētkiem. Kā cieņas apliecinājumu Margai Teterei Valdmanei veltīsim vakaru "Cilvēks – Ugunssargs". Svinēsim arī Ikšķiles amatierteātra 55 gadu jubileju, un, kā katru gadu, ar jaunu radošu priekšnesumu mūs priecēs Ikšķiles vidusskolas absolventi.

Lelde Sāmīte,

Ikšķiles kultūras biedrība