Koka skulptūras Ikšķiles vidē

Domātājs2020

Ikšķiles novada pašvaldība jau gadu desmitiem rūpējas un veido novada un tās pilsētas vidi sakoptu, patīkamu gan tās iedzīvotājiem, gan ikvienam apmeklētājam. Tostarp tiek radītas iespējas un meklēti risinājumi, lai sabalansētu infrastruktūras uzlabošanu ar tīkamu vizuālo skatu kultūrvidē.

Viena no pieejām bija 2008. gadā, kad projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības I kārta” īstenošanas procesā tika apzināti cauraugušie, gadu desmitus vecie koki, kas radīja draudus apkārtējiem, kā arī bija likvidējami projekta sekmīgai realizācijai.

2010.gadā organizējot 2.Starptautisko Koktēlniecības simpoziju, radās iespēja ar mākslinieku radošo iesaisti sniegt šiem kokiem otru dzīvi. 

Noteiktu laiku tie kalpoja kā vides objekti, izdaiļojot Ikšķili un priecējot garāmgājējus. Daži ir saglabājušies labāk un tie joprojām ir redzami pilsētas vidē, taču citi laika gaitā, vairāku gadu garumā, tostarp meteoroloģisko apstākļu pastiprinātā ietekmē ir kļuvuši nedroši, pat apkārtējiem cilvēkiem bīstami objekti.  

urdaviņas kaķis

koka pie trepēm

Koka darbi ir apsekoti kopā ar restaurācijas darbu veicējiem. Mākslas darbus pamazām ir sākts atjaunot. Tas nav ātrs, bet gan laikietilpīgs un finansiāli salīdzinoši dārgs process, turklāt speciālistiem jāraugās niansēti, lai pārliecinātos, cik daudz vispār iespējams atjaunot. Pastāvot iespējai, ka kāds darbs ir tik ļoti bojāts, ka tā atjaunošana ir krietni dārgāka pat par jauna mākslas objekta izveidi.

koka čells

Ikšķiles novada pašvaldība ir apzinājusi esošos koka objektus un norit to pakāpeniska atjaunošana. Pozitīvs piemērs ir 2020. gadā atjaunotais un Ikšķiles centrā atgrieztā skulptūra “Domātājs”. Lietuviešu pārstāvja Donatas Mockus skulptūra, kas radās vides mākslas festivāla ietvaros 2010.gadā Ikšķilē, Daugavmalā pie Mūrkroga, kur norisinājās 2.Starptautiskais Koktēlniecības simpozijs, desmit gadus bija apskatāma pļaviņā iepretim Ikšķiles tautas namam. Koka skulptūras sarežģītos restaurēšanas darbus veica ikšķilietis Juris Verners.

Arī šogad budžetā ir paredzēti vairāki tūkstoši euro finanšu līdzekļi koka skulptūru atjaunošanai.

Mākslas objekts “Vieglums” diemžēl ticis veidots nevis no ozolkoka, bet gan no lapegles, tāpēc vairāk kā 11 gadu laikā to stipri bija skāruši apkārtējas vides apstākļi, krietni to bojājot. Koka stumbrs un zari bija satrupējuši, tikai nerūsējošā tērauda daļas ir saglabājamas un, iespējams, turpmāk izmantojamas.

Koka skulptūras demontāžas darbi tika veikti saskaņā ar zemes īpašnieka lūgumu pārvietot objektu, jo tas ne tikai traucēja īpašnieka iecerēm, bet arī bija kļuvis bīstams apkārtējiem. Pirms demontāžas darbiem objekts vairākkārt tika apsekots un izvērtētas vairākas tā demontāžas un pārvietošanas iespējas. Objektu neizjauktā veidā nebija iespējams pārvietot, turklāt tika konstatēts, ka objekta pamatne – stumbrs- ir pilnībā satrunējis. Visas koka objekta detaļas atrodas PSIA “Ikšķiles māja” teritorijā.