Karjeras atbalsts Ikšķiles vidusskolas skolēniem

esf

Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros  Ikšķiles vidusskolas skolēniem ir pieejami dažādi karjeras atbalsta pasākumi. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs un tā īstenošana ilgs līdz 2020. gada 30. decembrim.

Dažādu pasākumu ietvaros skolēni tiek iepazīstināti ar profesiju daudzveidību, pieprasītākajām profesijām darba tirgū, kā arī tālākās izglītības iegūšanas iespējām. Papildus organizētajiem pasākumiem skolēniem ir pieejamas individuālas karjeras konsultācijas pie pedagoga – karjeras konsultanta, kura pienākumus veic  Ināra Strazdiņa.

Sīkāka informācija par karjeras atbalsta pasākumiem projekta ietvaros pieejama Ikšķiles vidusskolas mājas lapā. Savukārt informācija par vasaras nodarbinātību, brīvprātīgo darbu un aktuālajiem biznesa ideju konkursiem pieejama Ikšķiles jauniešu mājas lapā  www.IKjauniesi.lv.

Ikšķiles novada pašvaldības Attīstības nodaļa