Jauna ceļojumu tēma vasarai – militārais mantojums Latvijā un Igaunijā

mil bukleti

Ikšķiles novada pašvaldība piedalās projektā “Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts” un šovasar ceļotājus aicinām iepazīt vietas, kurās risinājušies Latvijas un Igaunijas vēsturē svarīgi notikumi laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā un abu valstu neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz tās atjaunošanai 1990./1991. gadā. Apmeklētājiem atvērtas vairāk kā 300 militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā - muzeji, nocietinājumi, militārais aprīkojums, takas, bunkuri, cīņu vietas, militāras pilsētas, infrastruktūra, piemiņas vietas.

Latvijas un Igaunijas vēsturē ir daudz kopīga, jau sākot ar kopīgām cīņām par neatkarību, cauri abiem pasaules kariem un padomju laiku, kad bijām Dzelzs Priekškara rietumu robeža. Lai šo vēsturi saglabātu apziņā, mūsdienās daudzas militārā mantojuma vietas pielāgotas tūrismam, piedāvajot mūsdienīgas ekspozīcijas, aizraujošas pieredzes un pārsteidzošus stāstus.

Militārā mantojuma ceļojumu brošūra un karte

Klajā laista jauna ceļojumu karte, kurā ietvertas 150 interesantākās militārā mantojuma apskates vietas Latvijā un Igaunijā. Starp tām ir gan lieli un labiekārtoti bijušie militārie objekti ar plašu ekspozīciju un gida stāstījumu, gan arī objekti dabā - kauju vietas, ierakumi  un mežabrāļu bunkuri, kuru apmeklējumu var apvienot ar pastaigām mežā un dabas takās.  

Katra apskates vieta saistīta ar noteiktu vēstures posmu. Tie ir:

  • Pirmais pasaules karš/ Neatkarības kari 1914. – 1920.
  • Otrais pasaules karš 1939. – 1945.
  • Nacionālo partizānu kustība – mežabrāļi 1944. – ~1957.
  • Padomju okupācija un neatkarības atjaunošana 1945. – 1991.

Vēstures posmi īsi raksturoti kartei pievienotajā brošūrā, kura tapusi sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas vēstures ekspertiem.  Tajā atrodama arī informācija par kauju rekonstrukciju pasākumiem, militārām parādēm un valstu neatkarībai veltītiem svētkiem Latvijā un Igaunijā.

Karte un brošūra lejuplādējama https://militaryheritagetourism.info/lv/info/publications latviešu, angļu, igauņu, vācu un krievu valodās. Papīra formātā karti un brošūru varēs saņemt:

  • Latvijā – tūrisma informācijas centros, pie tūrisma informācijas sniedzējiem vairākās pašvaldībās, kā arī vairākumā militārā mantojuma tūrisma objektos.
  • Igaunijā – tūrisma informācijas centros, Igaunijas Kara Muzejā Vīmski, militārajos tūrisma objektos un tūrisma uzņēmumos visā Igaunijā.

Militārā mantojuma vietas darbojas saskaņā ar Latvijā un Igaunijā noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, tādēļ iepriekš noteikti jāpārliecinās, vai apmeklējums iespējams un kādā kārtībā tas var notikt. Saziņai katrai vietai kartē norādīts nosaukums, īss apraksts, adrese un tālruņa numurs. Vairākām vietām, kas apskatāmas dabā, piemēram, kauju un piemiņas vietām, kādreizējām militārām būvēm, adrese un tālruņa numurs neeksistē, tādēļ tas nav norādīts. Visām vietām ir norādītas GPS koordinātas.

mil museum

mil museum

Militārā mantojuma tūrisma vietne internetā

Regulāri papildinām arī militārā mantojuma tūrisma interneta vietni https://militaryheritagetourism.info, kurā pašreiz ievietota informācija par 300 apskates vietām un karte. Vietnes informācija tiek papildināta ar objektiem un ar tiem saistītiem vēstures aprakstiem un atmiņu stāstiem.

Aicinām ikvienu iesaistīties šī  vēstures mantojuma saglabāšanā un militārā mantojuma vietnes informācijas papildināšanā, iesūtot ziņas par sev zināmiem objektiem, stāstus, foto, ceļojumu piedzīvojumus un vēstures faktus, kas saistīti ar militāro mantojumu military@celotajs.lv.

"Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts (EST-LAT156)" projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

mil tornis

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

interreg