Informācija vecākiem, kuri audzina bērnus ar invaliditāti

ar bērnu saulrietā

Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte un kuri ir deklarēti Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā, ir iespēja izmantot sekojošus aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus:

Sociālās aprūpes pakalpojums*

 • bērniem ar FT  līdz 4 gadu vecumam vecāki var saņemt līdz 50 stundām nedēļā, no kurām ne vairāk kā 10 stundas ir paredzētas vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet pārējās 40 stundas ir tiesības pieprasīt tad, ja vecāks strādā, mācās, piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumos vai apmeklē dienas aprūpes centru (iesniegumam pievienojot atbilstošus dokumentus vai informāciju),
 • bērniem no 5 līdz 17 gadu vecumam, aprūpes pakalpojuma apjoms ir 10 stundas nedēļā,
 • aprūpes pakalpojumu drīkst sniegt bērnam un ģimenei pietuvināt persona, kura nav vienas mājsaimniecības loceklis un pirmās pakāpes radinieks bērnam un kurai ir prasmes un pieredze bērna ar FT aprūpē,
 • ar aprūpes personu Sociālajā dienestā tiks noslēgts līgums,
 • aprūpētājs saņem samaksu atbilstoši minimālajai stundu likmei, kas mainās katru mēnesi.

*nepieciešams VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

“Atelpas brīža pakalpojums”*

 • bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot),
 • līdz 30 diennaktīm gadā,
 • bērna uzraudzība, pašaprūpe, speciālistu konsultācijas, ēdināšana 4 reizes dienā, pastaigas un saturīga brīvā laika pavadīšana,
 • līgums ar Biedrību “Cerību spārni”.

*nepieciešams VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

 • ikvienam bērnam līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuram noteikta invaliditāte un kuram DI pasākumu ietvaros ir veikta individuālā izvērtēšana un ir izstrādāts sociālās rehabilitācijas plāns (Atbalsta plāns),
 • rehabilitācijas pakalpojumi (reitterapija, psihologs, logopēds, hidroterapija) ne vairāk kā 40 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā,
 • bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm – psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, kā arī izglītojošās atbalsta grupas ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā.

Lai saņemtu pakalpojumu, aicinām vērsties personīgi Ikšķiles novada pašvaldības Sociālajā dienestā Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, pie sociālās darbinieces Agijas Jaunbērziņas, iedzīvotāju pieņemšanas laikos: pirmdienās 9.00 – 18.00; trešdienās 9.00 – 16.00. Neskaidrību un jautājumu gadījumā, tālrunis informācijai 26179145.

rprsoc fondsES