Ikšķiles vidusskolas skolēni “Meža dienu” ietvaros piedalās izglītojošā mācību stundā

kokus stāda

Šī gada 16. oktobrī projekta “Meža dienas 2020” ietvaros tika organizēta izglītojoša mācību stunda Ikšķiles vidusskolas skolēniem un citiem interesentiem, kuras ietvaros sertificēta kokkopja uzraudzībā dalībnieki piedalījās koku stādu stādīšanā, uzzināja par koku augšanas īpatnībām un par mežu nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā.

kokus stāda

kokus stāda

Latvijas sabiedrība "Meža dienās 2020" ir aicināta pievērst uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt to labiekārtošanu.

Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja piedalīties koku stādu stādīšanā un informatīvā lekcijā ar sertificētu arboristu-koku ekspertu Guntaru Pulli un Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūras direktori un Ikšķiles novada pašvaldības ainavu arhitekti Ievu Kraukli.

kokus stāda

kokus stāda

Nekustamais īpašums “Bērzu birzs” aiz Ikšķiles vidusskolas ir populāra pastaigu vieta gan Ikšķiles iedzīvotājiem, gan viesiem. Teritorijā izvietotas bērnu rotaļu iekārtas un brīvdabas trenažieri, kurus ikdienā apmeklē Ikšķiles vidusskolas un Mūzikas un mākslas skolas skolēni. Līdz ar teritorijas popularitāti, pašvaldība šo vietu ir iecerējusi veidot kā parku, kam ir izstrādāts un apstiprināts apstādījumu un labiekārtojuma plāns.

Pašvaldība ir veikusi teritorijas apsekošanu un esošo apstādījumu novērtēšanu, kā rezultātā tiks veikta problemātisko un bīstamo koku ciršana. Projekta ietvaros ir sākts atjaunot Bērzu birzs apstādījumus, papildinot tos ar ilgtspējīgu, pilsētas apstākļiem piemērotu koku šķirņu dižstādiem – trīs Sarkanā ozola (Quercus rubra) stādiem. Projekta aktivitātes atbilst apstiprinātajam parka plānam un Ikšķiles novada apstādījumu koncepcijai.

Latvijas Pašvaldību savienības "Meža dienas 2020" projekts “Meža nozare: skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai” tiek finansēts ar Meža attīstības fonda atbalstu.