Ikšķiles Svētā Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks īpašs dievkalpojums

baznica

LELB arhibīskaps Jānis Vanags 30. jūlijā plkst. 19.00 kalpos ar Dieva Vārdu Ikšķiles Svētā Meinarda evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Pēdējos gados visi Latvijas Valsts svētki aizsākas ar svētku dievkalpojumu Rīgas Doma katedrālē, kurā piedalās Latvijas dažādo konfesiju pārstāvji, Latvijas valdības pārstāji, uzņēmēji,  Latvijas iedzīvotāji un viesi. Kā ierasts šajos dievkalpojumos ar Dieva Vārdu kalpo arhibīskaps Jānis Vanags. Arhibīskapa sludinātais Dieva Vārds iedvesmo, rada pārdomas, dāvina radošas idejas, mudina uz pašiniciatīvu, entuziasmu un vienmēr atklāj Dieva dzīvību, klātbūtni un žēlastību cilvēka ikdienā. Dieva Vārds ir dzīvs un dzīvu darošs. Tā arhibīskapa sludinātais Dieva Vārds vēl ilgi pēc dievkalpojuma turpina skanēt ziņās, valdības koridoros, skolu gaiteņos, uzņēmēju ofisos, tirgus laukumos, ģimenēs - cilvēku sirdīs, prātos un dvēselēs.
Īss apraksts par LELB arhibīskapu Jāni Vanagu:
1982.g. absolvējis LVU ķīmijas fakultāti, 1985. g. atlaists no skolotāja amata Rīgas Viļa Lāča vārdā nosauktajā 31. Vidusskolā, jo pievērsies baznīcai. Tai pašā gadā ordinēts mācītāja amatā. Kalpojis Saldus, Gaiķu, Skrundas un Lutriņu draudzēs.
1993.g. konsekrēts LELB arhibīskapa amatā. Viena no arhibīskapa Jāņa Vanaga sākotnējās darbības jomām bija veidot padomju laikā izpostītās attiecības starp Baznīcu un valsti. Darbojoties LR Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu konsultatīvajā padomē (kopš 1996. gada) un Garīgo lietu padomē (kopš 2001. gada) viņš piedalījās projektu izstrādāšanā likumiem, kas regulē valsts un Baznīcas attiecības. Viņa mērķis ir bijis Baznīcas un valsts šķirtības principa veselīga iedzīvināšana.
J. Vanags ir cīnījies par Baznīcas brīvību veidot tās iekšējo dzīvi atbilstoši savai ticībai. Tai pat laikā viņš ir meklējis iespējas Baznīcas un valsts sadarbībai sociālajā, kultūras, izglītības, pieminekļu aizsardzības un citās jomās. Tieši viņš ir ierosinājis līgumu starp Baznīcu un valsti, kas arī tika parakstīts 2004. gadā. Par ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī Baznīcas un valsts attiecību veidošanā arhibīskaps J. Vanags apbalvots ar II. šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1998).
Arhibīskapa J. Vanaga ieguldījums konservatīvas un luteriskas teoloģijas attīstībā ir ticis arī starptautiski novērtēts - 1997. gadā Luterāņu Baznīcas Misūri sinodes Konkordijas teoloģijas seminārs Fortveinā (ASV) viņam piešķīra goda doktora grādu.
J. Vanags darbojas līdzi arī starptautiskās ekumeniskās organizācijās, Pasaules Baznīcu padomē un Eiropas Baznīcu konferencē. Bijis Pasaules Luterāņu federācijas padomes loceklis. 2006. gadā Igaunijas Republika viņu apbalvoja ar III. šķiras Māras Zemes krustu.

foto