Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa” vairākas vakances

Urdaviņa

Tavs aicinājums ir bērni - piesakies!

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa” aicina pieteikties uz pirmsskolas izglītības skolotāja trīs vakancēm. Mēs piedāvājam dinamisku darbu radošā, atbalstu sniedzošā un draudzīgā vidē. Pirmsskolas izglītības iestādē tiek realizētas gan vispārējā pirmsskolas izglītības programma, gan speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • Sniegt atbalstu bērniem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • Spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • Atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • Vēlama pieredze darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Informācija par vakancēm:

 • Darba līgums uz pilnu slodzi 40 stundas nedēļā;
 • Atalgojums par 1.0 darba slodzi EUR 950.00 pirms nodokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajiem amatiem, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Vakancēm atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 • Dzīves aprakstu (CV) līdz 2021. gada 22. oktobrim sūtīt uz e-pastu:

urdavina@ikskile.lv vai valda.krinkele@ikskile.lv;

 • Uzziņas pa tālruni +371 65030622.

PIRMSSKOLAS LOGOPĒDS

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Logopēda vai audiologopēda kvalifikācija;
 • Prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • Sniegt atbalstu bērniem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;
 • Spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem, sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • Atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • Vēlama pieredze darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Informācija par vakancēm:

 • Darba līgums uz 0,4 slodzi 12 stundas nedēļā;
 • Atalgojums par 1.0 darba slodzi EUR 950.00 pirms nodokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajiem amatiem, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Vakancēm atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 • Dzīves aprakstu (CV) līdz 2021. gada 22.oktobrim sūtīt uz e-pastu:

urdavina@ikskile.lv vai valda.krinkele@ikskile.lv;

 • Uzziņas pa tālruni +371 65030622.

PIRMSSKOLAS MĀSA

Prasības:

 • izglītība saskaņā ar ārstniecības jomu reglamentējošajiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālā vidējā izglītība medicīnas jomā un māsas sertifikāts. Jābūt reģistrētam Ārstniecības personu reģistrā (māsu);
 • organizēt, kontrolēt un atbildēt par sanitāri higiēnisko normu, profilaktisko pasākumu ievērošanu izglītības iestādē un tās teritorijā;
 • orientēties, interesēties un ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz iestādes higiēnas prasību nodrošināšanu, veselības veicināšanu izglītības iestādē;
 • patstāvīgi un sadarbībā ar skolas administrāciju piedalīties Atbalsta personāla sanāksmēs, sadarboties ar grupu skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem;
 • pārraudzīt izglītības iestādes skolotāju palīgu, apkopēju darbu;
 • veikt bērnu ēdināšanas uzraudzību.

Informācija par vakanci:

 • Darba līgums uz pilnu slodzi 40 stundas nedēļā;
 • Atalgojums par 1.0 darba slodzi EUR 980.00 pirms nodokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Vakancēm atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 • Dzīves aprakstu (CV) līdz 2021. gada 22.oktobrim sūtīt uz e-pastu:

urdavina@ikskile.lv vai valda.krinkele@ikskile.lv;

 • Uzziņas pa tālruni +371 65030622.

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS PIRMSSKOLĀ

Prasības:

 • Izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Psihologa kvalifikācija, kā arī psihologs iekļauts psihologu reģistrā;
 • Prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības, individualitāti;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem, sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā;
 • Sadarbība ar iestādes pedagoģisko personālu;
 • Atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte;
 • Spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • Vēlama pieredze darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Informācija par vakanci:

 • Darba līgums uz pilnu slodzi 40 stundas nedēļā;
 • Atalgojums par 1.0 darba slodzi EUR 950.00 pirms nodokļu nomaksas.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām. Vakancēm atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 • Dzīves aprakstu (CV) līdz 2021. gada 22.oktobrim sūtīt uz e-pastu:

urdavina@ikskile.lv vai valda.krinkele@ikskile.lv;

 • Uzziņas pa tālruni +371 65030622