Ikšķiles novads - pirmais Latvijas pārstāvis Eiropas demokrātijas nedēļā

demokr_ned_LV

Ikšķiles novada pašvaldība, turpinot īstenot demokrātijas principus vietējā pārvaldē, ir pieteikusi savu dalību Eiropas demokrātijas nedēļai. Tā ir pirmā reize, kad tajā tiks pārstāvēta Latvija. Eiropas vietējās demokrātijas nedēļa (The European Local Democracy Week - ELDW) ir visas Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir vietējās demokrātijas un pilsoņu līdzdalības veicināšana. Šo iniciatīvu kopš 2007.gada koordinē Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress.

Šī gada tēma ir “Vietējā demokrātija: uzticības veidošana”, kuras ietvaros valstis ir mudinātas organizēt aktivitātes visa gada garumā, pasākumu kulmināciju paredzot nedēļā no 15. oktobra. Šis ir datums, kad 1985.gadā Eiropas Padome Strasbūrā pieņēma “Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, ko ratificējusi arī Latvija.

Piesakoties Eiropas demokrātijas nedēļai, Ikšķiles novada pašvaldība ir izvirzījusi savu pasākumu mērķi - “Uzturēt uzticību demokrātijai”. Līdzšinējā Ikšķiles novada iedzīvotāju līdzdalība vēlēšanu procesos ir pierādījusi, ka novadniekiem ir augsta pilsoniskā apziņa, un Ikšķiles kopiena uzticas demokrātijai. Līdz ar to ir jāraugās tālāk un jāsper nākamais solis, izvirzot uzdevumu – noturēt un saglabāt šo uzticību demokrātijai.

Īstenojot valdības lēmumus un Saeimā virzot likumprojektu saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, kas neatbilst iedzīvotāju un vietējās varas paustajam viedoklim, mazinās iedzīvotāju uzticība demokrātijai un valsts pārvaldei kopumā.

Lai aktualizētu jautājumu par vietējās demokrātijas saglabāšanas un uzturēšanas būtiskumu, Ikšķiles novada pašvaldība, iesaistot vietējos iedzīvotājus un jauniešus, plāno organizēt dažādus  pasākumus un aktivitātes, tostarp veidojot pieredzes apmaiņu ar citu Eiropas valstu vietējo pašvaldību pārstāvjiem un Latvijas ekspertiem Eiropas Savienības demokrātijas jautājumos.

Kā viens no galvenajiem pasākumiem ir plānots diskusiju – domu forums, kuru Ikšķiles novada pašvaldība ar savu klātbūtni aicinās pagodināt Valsts prezidentu Egilu Levitu. Tieši E.Levita kungs savās uzrunās ir vērsies pie Latvijas tautas ar aicinājumu kopējai līdzdalībai savas valsts pārvaldīšanā.

“Visu pilsoņu iesaiste valsts pārvaldīšanā un vienvērtība atbildībā par savu valsti raksturo modernu, demokrātisku, tiesisku valsti, kas piederīga Eiropas kultūrtelpai un Rietumu tiesību tradīcijām,” teikts E.Levita uzrunā LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2019.gada 18.oktobrī.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš pauž pārliecību, ka neskatoties uz šā brīža ierobežojumiem, iecerētos pasākumus un aktivitātes tomēr izdosies īstenot: “Mēs esam aktīva pašvaldība, jo mums ir valstī visaktīvākie vēlētāji! Ņemot vērā mūsu iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, pērn mēs pirmie organizējām aptauju, lai iedzīvotāji varētu paust viedokli par administratīvi teritoriālo reformu. Diemžēl veids, kādā šobrīd valstī tiek virzīti un īstenoti atsevišķi jautājumi, neņemot vērā mūsu iedzīvotāju un vietējās varas viedokli un aktivitātes,  rada pamatotas šaubas par patiesajām demokrātijas vērtībām Latvijā.”

Informācija par Eiropas demokrātijas nedēļu: http://www.congress-eldw.eu/en/