Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ATKLĀTA VĒSTULE Ikšķiles novada iedzīvotājiem

novads

Vēlos vērst sabiedrības uzmanību uz pēdējo mēnešu laikā informatīvajā telpā nonākušajām ziņām par it kā konstatētajiem pārkāpumiem manā darbībā. Lai gan šie apvainojumi ir izteikti man, kā Ikšķiles novada pašvaldības domes vadītājam, vienlaikus tiek nomelnoti arī pašvaldības darbinieki un diskreditēta viņu profesionalitāte, tādējādi mazinot novada iedzīvotāju uzticību pašvaldībai kopumā.

Uzskatu par nepieciešamu uzsvērt, ka publiski izskanējusī informācija par maniem un Ikšķiles novada pašvaldības pieļautajiem pārkāpumiem neatbilst patiesībai.

Neuzskatu sevi par politiķi, kuram ir ietekme plašākā reģionā, tomēr nešaubos, ka izvērstā “kampaņa” ar plašsaziņas līdzekļu izmantošanu, ir saistīta ar cīņu par vēlētāju balsīm šī gada jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Iespējams, ka šādi tieku sodīts par Ikšķiles novada pašvaldības stingro nostāju pret administratīvi teritoriālās reformas virzīšanu ar paņēmieniem, kas neatbilst ne demokrātijas, ne labas pārvaldības pamatprincipiem.

2021. gada 19. janvārī saņēmu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (turpmāk – Ministrs) pieprasījumu sniegt paskaidrojumus par pašvaldības domes, pašvaldības iestāžu un pat privātpersonu pieļautiem pārkāpumiem. Attiecībā uz labas pārvaldības principiem valsts pārvaldē, jāatzīmē, ka ne pirmo reizi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvēlas primāri informēt ziņu portālus, un tikai pēc kāda laika rīkojumus nosūtīt pašvaldībai.

Paužot vēlmi sadarboties, un lai novērstu jebkādas šaubas par pašvaldības rīcības tiesiskumu, esmu iesniedzis Ministram paskaidrojumus par pieprasījumā minētajiem pārkāpumiem pēc būtības.

Mūsu valsts tiesību akti pietiekami skaidri nosaka pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus, pilnvaras un atbildības jomas. Tāpēc uzskatīju par lietderīgu savā paskaidrojumā norādīt, ka Ministra pieprasījumā nav pareizi nošķirti pārkāpumi, par kuriem pašvaldības domes priekšsēdētājam var iestāties atbildība. Paskaidrojums tiek pieprasīts pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 93. pantu, kas pēc tā būtības ir inkriminētajiem pārkāpumiem neatbilstoša likuma norma. Tāpēc domāju, ka tuvākajā laikā saņemšu Ministra rīkojumu par manis atstādināšanu no amata ar līdzvērtīgi nekvalitatīvu juridisko pamatojumu.

Iepazīstoties ar Ministra pieprasījumu, ar nožēlu nācās secināt, ka Ministra ieskatā par neracionālu un nelietderīgu ir atzīstams Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020. gada 25. novembra lēmums par pašvaldībai piederošo ēku turpmākās izmantošanas iespējām, ņemot vērā izmaiņas, ko nākotnē radīs administratīvi teritoriālā reforma. Šajā domes lēmumā norādīts, ka ēka Ikšķilē, Skolas ielā 4 ir nepieciešama iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu nodrošināšanai, izvietojot tur ģimenes ārstu prakses, bibliotēku, valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru u.c. Ministra viedoklis par minēto domes lēmumu man liek secināt, ka ne vien Ogres novada pašvaldības vadība, bet nu jau arī Ministrs bez argumentēta pamatojuma iestājas pret tiem Ikšķiles novada pašvaldības projektiem, kuri ir akūti nepieciešami novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Šādu kritiku atklāti atļaujos izteikt, jo valsts pārvaldē – gan tās zemākajos, gan augstākajos līmeņos – lēmumi jāpieņem sabiedrības interesēs un tiem jābalstās likuma normās. Tikai ievērojot šo principu, ir iespējams vairot sabiedrības uzticību valsts pārvaldes iestādēm.

Plašsaziņas līdzekļiem ir nenoliedzama vara ietekmēt sabiedrības viedokli. Diemžēl, ne vienmēr šī vara tiek izmantota godprātīgi. Jebkura vara uzliek atbildību. Tāpēc vēlos aicināt plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus izzināt visu iesaistīto pušu viedokļus un necensties atsevišķas detaļas izcelt no kopējā konteksta, ļaujoties vēlmei radīt pārsteidzošas vēstis, lai rezultāts nekļūtu par maldīgu un nepatiesu informāciju!

Savā paskaidrojumā esmu sniedzis visu nepieciešamo informāciju, lai Ministram nodrošinātu iespēju pārliecināties par manas, kā pašvaldības domes priekšsēdētāja, un Ikšķiles novada pašvaldības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Nobeigumā novēlu visiem savās profesionālajās un privātajās gaitās saskarties tikai ar tiesiski korekti risinātām situācijām!