Ikšķiles novada pašvaldība sniedz pateicības

pateicības2021

Ikšķiles novada veiksmīgā attīstība nav iedomājama bez pašvaldības ikdienas darba, kur daudzi sasniegumi ir kopdarba rezultāts. Tikai un vienīgi ciešā sadarbībā ar daudz un dažādiem partneriem ir realizēti virkne projekti, ieviesti lieliski jauninājumi un pilnveidota novada dzīve.

Gadu gaitā ir izvērtusies veiksmīga sadarbība teju visās pašvaldības darbības jomās, gūta pieredze un rasti domu biedri. Kopīgi ar partneriem ticis diskutēts par pašvaldībai aktuālām tēmām,  meklēti risinājumi virknei problēmjautājumu un rastas izejas no vissarežģītākajām situācijām.

Pašvaldība vēlas sirsnīgi pateikties katram sadarbības partnerim, kas sniedzis savu artavu  pašvaldības un valsts pārvaldes, uzņēmējdarbības un sabiedriskajā jomā. Mēs augstu novērtējam veiksmīgo sadarbību un Jūsu nesavtīgo atbalstu, kas veicinājis Ikšķiles novada izaugsmi.

Valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ sadarbības partneru sumināšanas pasākums netiks organizēts,  tādēļ pateicības par sadarbību tiek nogādātas personīgi.

pateicība JS
Pateicība Ikšķiles novada Jaunsardzes vienībai un tās vadītājam kaprālim Andrim Juškānam

 

pateicība JS
Ikšķiles novadam tika pasniegts Jaunsardzes centra "Atzinības raksts" par ieguldījumu attīstībā 

 

Ikšķiles novada pašvaldība izsaka pateicību par sadarbību:

 • Ikšķiles novada uzņēmēju biedrībai
 • Ikšķiles novada jaunsargu vienībai
 • Ikšķiles evaņģēliski luteriskajai draudzei
 • Ikšķiles novada invalīdu biedrībai
 • Ikšķiles kultūras biedrībai
 • pensionāru biedrībai "Saulgrieži"
 • PPII “Ķiparu nams”
 • Ikšķiles Brīvajai skolai
 • Ogres tehnikumam
 • Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljonam 
 • Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknim Reģionālās pašvaldības policijai
 • A/S “SEB banka” Ogres filiālei
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
 • Latvijas Nacionālajam kultūras centram
 • Latvijas Mākslas akadēmijai
 • Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei, kā arī virknei Pierīgas pašvaldību.

Pirmie “Paldies!” tika izteikti tiekoties klātienē dažiem no tuvākajiem sadarbības partneriem, bez kuriem vairākas pašvaldībai deleģētās funkcijas realizēt iespējams tikai pateicoties esošajai sadarbībai.

pateicības2021
Ikšķiles Uzņēmēju biedrības vadītājs Kaspars Bramanis saņem pateicību

 

pateicības2021
Vienmēr atsaucīgā PPII "Ķiparu nams" vadītāja Sanda Reikmane

 

Saņemot pateicības, organizāciju un biedrību pārstāvji pauda neviltotu sirsnību un ar atzinīgiem vārdiem novērtēja līdzšinējo sadarbību ar Ikšķiles novada pašvaldību. Ikviens pauda cerību, ka uzsāktais attīstības un pilnveides ceļš turpināsies.

pateicības2021
Ikšķiles ev.luter.baznīcas draudzes mācītājs Dzintars Laugalis

 

pateicības2021
Pateicība pensionāru biedrībai "Saulgrieži"

 

pateicības2021
Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Ainārs Rauza

 

pateicības2021
Pateicība invalīdu biedrībai