Ikšķiles novada pašvaldība- ģimenei draudzīga pašvaldība

Minku parks

Lai veidotu ģimenisku vidi valstī un sniegtu papildu iespēju iedzīvotājiem iesaistīties ģimenēm draudzīgu vietu attīstībā, kopš 2017. gada Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizē konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”. 2018.gadā Ikšķiles novada pašvaldība izcīnīja 1. vietu 89 novadu pašvaldību grupā, balvā saņemot 15 000 eiro. Savukārt 2020.gadā pēc konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” pirmās kārtas Ikšķiles novada pašvaldība Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību konkurencē izvirzījās pirmajā pieciniekā. Lai arī pašvaldība konkursa finālā neiekļuva, priecē, ka balsojuma anketā saņemtas pozitīvas iedzīvotāju atsauksmes.

Par Ikšķiles novada pašvaldību konkursā nobalsoja 871 respondents- 0,80% vecumā līdz 25 gadiem, vecumā no 26 līdz 40 gadiem- 54,88%, bet 41 un vairāk gadus veci respondenti- 44,32%. 73,59% balsotāju norādīts, ka viņiem ir bērni.

Komentāri no balsojuma anketas:

 • Pašvaldība tiešām rūpējas par ģimeņu vajadzībām!
 • Ļoti atbalstoša ģimenēm.
 • Novads attīstās, rada patīkamu apkārtējo vidi un sniedz iespējas.
 • Pašvaldība vienmēr parūpējas par ģimenēm ar bērniem, nodrošina dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas un atbalsta dažāda veida izglītošanos!
 • Prieks par pašvaldību!
 • Visi mīl Ikšķili.
 • Droša, skaista vide, kur augt bērnam. Labas izglītības iespējas, ko sniedz lieliski pedagogi. Plaša interešu izglītība. Esam priecīgi, ka bērns aug tieši te!
 • Lieliska vieta, kur dzīvot un bērniem augt. Lieliskas pirmskolas iestādes, skola, mūzikas un mākslas skola, dažādas sporta iespējas.
 • Ikšķiles novadu katru gadu un katru dienu izvēlas jaunas un atkal jaunas ģimenes, tas ir rādītājs.
 • Pašvaldība ir draudzīga, bet ir vēl vietas kur augt!

Pēc iedzīvotāju balsojumā iegūtajiem datiem var secināt, ka 98,97% respondentu apmierina pašvaldības sniegtais atbalsts ģimenes pieaugumam, daļēji apmierina 0,23%, neapmierina 0,00%, nav viedokļa 0,57% respondentu (bērna piedzimšanas pabalsts ir sākot no 150 līdz 300 EUR).

Komentāri no balsojuma anketas:

 • Liels atbalsts gan jaunajām māmiņām, gan ģimenēm.
 • Pilnīgi pietiek.
 • Tas ir krietni lielāks nekā Ogres pašvaldībā.

Vērtējumā par pašvaldības nodrošināto līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs norādīts, ka 98,39% respondentu apmierina, daļēji apmierina 0,80%, neapmierina 0,11%, bet 0,46% respondentu nebija viedokļa.

Komentāri no balsojuma anketas:

 • Paldies par atbalstu vispārējās izglītības iestādē, tomēr liekas, ka pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojumiem atbalsts arī ir nepieciešams lielākā apmērā.
 • Būtu droši vien jau vairāk un visiem, ja valdība neliktu šķēršļus.
 • Presē atzīts par piemēru citiem.

Jautājumā- kā vērtē izglītības nodrošināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs (t. sk. par līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, auklēm, pabalsts pirmklasniekam u. c.), 98,51% respondentu apmierina, daļēji apmierina 0,92%, neapmierina 0,00%, nav viedokļa 0,23% respondentu.

Komentāri no balsojuma anketas:

 • Varētu būt lielāks, lai jaunām ģimenēm vieglāk.
 • Viss ir, kur nu vēl labāk.
 • Mājdārziņš, manuprāt, pabalsta izmaksas gadījumā būtu pielīdzināms privātajam bērnudārzam, nevis aukles pakalpojumam.
   

Vērtējums par pašvaldības līdzfinansējumu un nodrošināto piedāvājumu interešu un profesionālās ievirzes izglītībai- apmierina 98,39%, daļēji apmierina 0,46%, neapmierina 0,11%, nav viedokļa 0,69% respondentu.

Komentāri no balsojuma anketas:

 • Atbalsts varētu būt augstāks, lai atvieglotu vecāku budžetu.
 • Viss ir jauki.

Jautājumā par infrastruktūras pieejamības (rotaļu un sporta laukumi, sakārtota vide u.c.) vērtējumu 89,97% respondenti atbildējuši, ka apmierina, daļēji apmierina 0,69%, neapmierina vai nav viedokļa 0,00% respondentu.

Komentāri no balsojuma anketas:

 • Nepārtraukti papildina.
 • Iztrūkst sporta bāzes.
 • Šajā jomā ir attīstība.
 • Skaisti rotaļu laukumi.
 • Izcila. Nodrošināti jaunieši ar jauniešu istabu, domi, skeitparku, stadioniem, laukumiņiem utt.
 • Laukumu skaits un pieejamība ir ļoti laba.

Vērtējums par pašvaldības nodrošināto atbalstu daudzbērnu ģimenēm- apmierina 5,63%, daļēji apmierina 0,34%, neapmierina 0,00%, nav viedokļa 1,38% respondentu.

Komentārs vai pozitīvā pieredze par citu tev un tavai ģimenei aktuālu pašvaldības nodrošinātu pakalpojumu ģimenēm ar bērniem:

 • Aukļu līdzfinansējums.
 • Nodarbības jaunajām ģimenēm, māmiņām.
 •  Covid-19 laikā- attālinātajā periodā ļoti kvalitatīvas pakas daudzbērnu ģimenēm.
 • Bērnu vingrošana fizioterapeita pavadībā pašvaldības Veselības veicināšanas centrā.
 • Mācību līdzekļu 100% nodrošināšana mācību procesam pirmsskolā.
 • Nav bijis nepieciešamības pēc cita pakalpojuma, bet, ja, tāds rastos, mana ģimene zina, ka var droši vērsties pēc palīdzības pašvaldībā.
 • Brāļu un māsu priekšrocība bērnudārza rindā.
 • Ēdināšana vispārējās izglītības iestādē.
 • Tā kā bijām un esam daudzbērnu ģimene, visiem bija brīvpusdienas. Tas tiešām ir jauki.
 • Atsaucīgi.
 • Skolas un pirmsskolas ēdināšana.
 • Tie ir daudz, gan sportā, gan veselības veicināšanā.
 • Izbūvēti dažādi bērnu rotaļu laukumi.
 • Kā 4 bērnu ģimene mēs saņemam 90% atlaidi no NĪN.
 • Transports uz/no skolu; Tīnūžu pirmsskolas izglītības iestāde.
 • Labs atbalsts ēdināšanai attālināto mācību laikā
 • Atvērtāka pašvaldība.
 • Atbalsts jaunajam sportistam.
 • Šobrīd aktuāli bija bērnudārza pieejamība.
 • Pašvaldība dod iespēju veidot veselīgu dzīvesveidu ģimenei kopumā!
 • Burvīga, sakopta vide īsākām un garākām pastaigām kopā ar ģimeni!

No aptaujas rezultātiem var secināt, ka respondenti kopumā ar pašvaldības darbu ir apmierināti. Ikšķiles novads ir ģimenei draudzīgs,  tā ir droša vieta, kur ģimenei augt un bērniem pilnveidoties.