Ievērojot vispārējus piesardzības pasākumus, varēs vairāk sportot!

treniņi Covid

Ministru kabinets 2020. gada 7. maijā lēma pagarināt ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 2020. gada 9. jūnijam, vienlaikus tika atbalstīta vairāku ierobežojošu pasākumu atvieglošana attiecībā uz sportošanu.

Organizēti sporta treniņi tiek atļauti, ievērojot, ka treniņa dalībnieku skaits nepārsniedz 25 cilvēkus, ieskaitot treneri un citus darbiniekus, un treniņus jāvada personai, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām.

Informējam, ka Ikšķiles novadā arī atsāksies organizētie sporta treniņi (nodarbības), tāpat iedzīvotajiem tiks atvērts Ikšķiles vidusskolas stadions un pašvaldībai piederošais tenisa korts. Šobrīd notiek sporta bāzu pielāgošana, lai tiktu ievēroti Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumi.

Sporta bāzes apmeklētājiem būs pieejamas jau no 2020. gada 18. maija.

Sporta bāzu noslodzes grafiki ir publicēti sadaļā Sports.

Tāpat informējam, ka sporta bāzes primāri tiks izmantotas sporta nodarbībām bērniem un jauniešiem un tikai pēc tam citiem interesentiem.

Ikšķiles vidusskolas stadiona darba laiks maijā:

Darba dienās publiskai lietošanai (ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot distanci) no plkst. 08:00 - 12:30 un no plkst. 20:00 – 22:00.

Brīvdienās: No plkst. 08:00 – 20:00.

Kārtības un drošības nosacījumi ārkārtējas situācijas laikā

Atļautas individuālas fiziskās aktivitātes un sporta interešu izglītības programmas īstenotāju organizēti sporta treniņi sertificēta trenera pavadībā.

Pulcējoties sporta bāzēs veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • Fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance.
 • Vienlaicīgi  stadionā atļauts atrasties ne vairāk kā divdesmit piecām personām.
 • Vienlaicīgi  tenisa kortā atļauts atrasties ne vairāk kā divām personām.
 • Pie ieejas obligāti dezinficēt rokas.
 • Apmeklētāji izvērtē savu veselības stāvokli un neapmeklē sporta norises vietu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi.
 • Treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 7 gadiem.
 • Personām vecākām par 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personām ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās, ievērot īpašus piesardzības pasākumus, piemēram izvairīties no sporta norišu vietu apmeklējuma, kad tur ir liels cilvēku pieplūdums.
 • Sporta norises vietās neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
 • Nav pieļaujama cita ar konkrēto fizisko aktivitāšu norisi nesaistīta pulcēšanās sporta norises vietā un pie tās.
 • Fizisko aktivitāšu norisei ārtelpu sporta norises vietā tiek izmantots personīgais inventārs. Ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija. Minētais nosacījums par inventāra nodošanu un tā dezinfekciju nav attiecināms uz spēles laikā izmantojamo pārvietojamo inventāru (piemēram, visa veida bumbas, volāni u.c.).
 • Ja inventārs tiek izsniegts sporta norišu vietā, tad personai, kura to izsniedz, ir jālieto cimdi, kā arī jāveic pasākumi dezinficētā inventāra nodalīšanai no lietotā un nedezinficētā inventāra.
 • Bērnu rotaļu laukumu un aktīvās atpūtas laukumu aprīkojumu aizliegts izmantot!

Notiek videonovērošana.

Tiek ievēroti ar pakalpojuma sniegšanu saistītie ierobežojumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (https://likumi.lv/ta/id/314553-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu un https://izm.gov.lv/images/COVID-19/Sports_Covid.PDF).

Piezīme: Līdz turpmākiem Ministru kabineta lēmumiem ārkārtējās situācijas laikā joprojām ir aizliegti publiski un privāti sporta pasākumi (sporta sacensības, paraugdemonstrējumi u.tml.).

Lai tiktu ievēroti noteiktie drošības pasākumi, iespēju robežās drošības noteikumu ievērošana tiks uzraudzīta. Aicinām ikvienu būt vērīgiem un, novērojot noteikumu pārkāpumus, informēt sporta pasākumu organizatori Agitu Kābeli 28657029 (darba laikā) vai Ikšķiles vidusskolas dežuranti (ja tiek izmantots skolas stadions), vai reģionālajai pašvaldības policijai 67937102.

ESAM ATBILDĪGI!

Sporta pasākumu organizatore A.Kābele

IZM informācija "Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija"

sports