ESOŠĀS AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀTĀS TERITORIJAS IKŠĶILES NOVADA TERITORIJĀ (no 11.05.2021.)

Esošās aizsargjoslas un apgrūtinātās teritorijas Ikšķiles novada teritorijā vektordatu formātā (MicroStation, AutoCAD) skatīt datnēs pielikumā.

Ņemot vērā mēroga noteiktību, attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks vai vienāds ar 10 metriem, izņemot meliorācijas objektu aizsargjoslas un aizsargjoslas gar mākslīgiem ūdensobjektiem.
Informācija var tikt papildināta un precizēta.Informācija aktualizēta 07.07.2021.

Pielikumi: