Dome atbalsta Zentas Ērgles Ikšķilei veltītās bērnu stāstu grāmatas «Brīnumainās brilles» izdošanu

Z.Ērgle

22.jūnija sēdē deputāti atbalstīja lēmumprojektu par atbalsta piešķiršanu  Zentas Ērgles Ikšķilei veltītās bērnu stāstu grāmatas «Brīnumainās brilles» izdošanai.
Kā atklāja apgāda “Zelta grauds” galvenais redaktors Artis Ērgļis, 2020. gada nogalē rakstniecei un arhitektei, Ikšķiles pirmajai pilsētplānotājai Zentai Ērglei palika 100 gadu. Epidemioloģiskās situācijas dēļ jubileja tika atzīmēta attālināti un šaurā lokā. Virkne iecerēto sarīkojumu pārcelta uz rakstnieces 101. dzimšanas dienu 2021. gada nogalē, kad epidemioloģiskā situācija varētu būt drošāka.
Viens no paredzētajiem jubilejas pasākumiem - iepriekš grāmatā neizdotu bērnu stāstu krājums «Brīnumainās brilles». Stāsti sarakstīti un to darbība norisinās Ikšķilē. Ar mākslinieka Edgara Ozoliņa ilustrācijām stāsti publicēti žurnālā «Zīlīte» pirms piecdesmit gadiem, tomēr gandrīz visi notikumi un to dalībnieki ir tādi, kādi tie varētu būt arī mūsdienās, un citstarp vēsta par pilsētas vēsturi, kuras liecības varam aplūkot joprojām. Piemēram, stāstā «Pagātnes grāmata» aprakstīti izrakumi pie Ikšķiles baznīcas drupām.
Grāmatu paredzēts izdot žurnāla «Zīlīte» formātā 24 lappušu apjomā, un tā paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem vēl lasa priekšā vai kuri ir sākuši mācīties lasīt, kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem.
Ikšķiles novada domes sēdē tika nolemts piešķirt finansiālu atbalstu apgādam “Zelta grauds” 1738,27 EUR apmērā Ikšķilei veltītās bērnu stāstu grāmatas “Brīnumainās brilles” 500 eksemplāru izdošanai.