Būvvaldes darba kārtība valstī noteiktās ārkārtas situācijas apstākļos

būvvalde

Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministra kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī Būvvalde informē, ka laika posmā no šī gada  16. marta līdz 14. aprīlim darbosies attālināti.

Būvvalde turpina izskatīt un akceptēt būvniecības ieceres un būvprojektus elektroniski izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Iesniegumus no iedzīvotājiem būvvalde pieņem elektroniski parakstītus e-pasta adresē buvvalde@ikskile.lv.
Konsultācijas mutiski var saņemt telefoniski:
•    teritorijas plānošanas jautājumi, zemes ierīcība, īpašumu apgrūtinājumi un nekustamā īpašuma atļautā izmantošana - pa tālruni 65030344;
•    būvniecība un zemes vienības plānošanas jautājumi - pa tālruni 65030775;
•    dokumentu iesniegšana un saņemšana, reklāmas izvietošana - pa tālruni 65030443;
•    būvju nodošana ekspluatācijā, būvatļauju pagarināšana, pārreģistrēšana - pa tālruni 65020898.