Atceltas tirdzniecības nodevas

zemenes

Lai sniegtu atbalstu tirgotājiem ārkārtējās situācijas laikā, Ikšķiles novada dome lēmusi atcelt nodevas, kuras noteiktas saistošajos noteikumos Nr. 7/2010  “Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”.

Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” īstenošana dzīvē ir būtiski ietekmējusi mūsu valsts pakalpojumu sniedzēju saimniecisko darbību.  Līdz ar to pašvaldības savu iespēju robežās rod risinājumus uzņēmēju atbalsta pasākumiem, lai mazinātu ārkārtējās situācijas radītās negatīvās sekas.