Apbalvoti mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību uzvarētāji

vsk

2020./2021.mācību gads ir noslēdzies citāds kā ierasts. Šis mācību gads prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, pacietības, iejūtības un sapratnes kā parasti, apzinoties, ka skola ir tā vieta, kur iespējams apgūt zināšanas ne tikai klātienē, bet arī attālināti. Neraugoties ne uz kādiem apstākļiem, mācību process neapstājās ne mirkli, vajadzēja pielāgoties attālinātā mācību procesa izaicinājumiem un iespējām. Esošā situācija valstī viesa savas korekcijas olimpiāžu, konkursu, sacensību norisēs – daudzi no šiem pasākumiem tika atcelti, tai skaitā, kolektīvie konkursi, skates, sacensības, mācību priekšmetu olimpiādes tika pielāgotas attālinātam darbam tiešsaistē.

Kā ik gadu, mācību gada noslēgumā, Ikšķiles novada pašvaldība apbalvoja pašvaldības izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus par gūtajiem panākumiem starpnovadu, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Pašvaldības apbalvojumu – naudas balvu par individuāliem sasniegumiem, saņēma visi olimpiāžu, konkursu, sacensību uzvarētāji un viņu pedagogi.

Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, radošo darbu konkursos un sporta sacensībās 21 Ikšķiles vidusskolas skolēns saņēma naudas balvas 1130 eiro kopsummā un 18 Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi saņēma naudas balvas 3150 eiro kopsummā.

Par ieguldīto rezultatīvo darbu skolēnu sagatavošanā dalībai mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās, ar naudas balvām 3880 eiro kopsummā apbalvoti 14 Ikšķiles vidusskolas pedagogi un 8 Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas pedagogi.

Paldies pedagogiem un viņu talantīgajiem skolēniem par ieguldīto darbu, par centību, atbildību un ieinteresētību, par gūtajiem sasniegumiem!