9.klašu skolēni saņem apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu

9.kl.

11.jūnijā estrādē notika Ikšķiles vidusskolas 9.klašu izlaidumi- 9.A, 9.B, 9.C un 9.D klašu skolēni  saņēma apliecības par vispārējās pamatizglītības iegūšanu. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus pulcēties, katrai klasei notika atsevišķi svinīgie pasākumi.

Izlaidumā, uzrunājot klātesošos, vidusskolas direktore Ginta Liepiņa atklāja, ka ir noslēdzies viens no neparastākajiem mācību gadiem. Direktore pateicās skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēnu vecākiem par izturību, atbalstu, radošumu un spēju sadarboties, jo tikai visi kopā var sasniegt tik labus rezultātus. “Katram cilvēkam ir divas iespējas, no rīta pieceļoties, - viena sapņot un gulēt tālāk, otra- celties un sapņus piepildīt. Novēlu jums katru rītu mosties ar jauniem mērķiem un sapņiem un tos realizēt dzīvē!” sacīja Liepiņas kundze.

Uz 9.A klases izlaiduma svinīgās daļas sākumu bija ieradušies arī pašvaldības pārstāvji. Domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons savā uzrunā pauda gandarījumu par skolēnu augstajiem mācību sasniegumiem un izcilniekiem, kas saņems naudas prēmijas no pašvaldības. “Šis ir vēsturisks mirklis- šie devītie beidz skolu, kamēr vēl pastāv Ikšķiles novads. Prieks arī, ka vidusskolā uz 10.klasi jau saņemti daudzi iesniegumi – tas nozīmē, ka darbs turpināsies, “ sacīja priekšsēdētāja vietnieks. Noslēgumā Martinsona kungs pateicās Ikšķiles vidusskolas kolektīvam par sadarbību un pasniedza pateicību.

Paldies 9.klašu klašu audzinātājām Montai Vanagai, Gintai Silkalnei, Kristīnei Bezzubovai un Žannai Rudakovai par ieguldīto darbu skolēnu audzināšanā un izglītošanā.

9

9

9

9

9

9

 

9

9

Skolēni atmiņai par savu skolas laiku dāvāja skolai sudrabegli, kuru paši arī iestādīja, vēlot visiem veiksmi, pacietību un prieku, piemetinot: "Lai tā izaugtu skaista, vajadzīgas rūpes, pacietība un mīlestība- tas, ko skolēni saņēmuši šo gadu laikā."
Paldies skolēniem un vecākiem par šo dāvanu skolai!