Vecākiem

Cienījamie vecāki!

Lai skolas personāls veiksmīgāk varētu organizēt savu darbu, kā arī pilnveidot vecāku un skolas darbinieku komunikāciju, lūdzam paziņot par Jūsu bērna neierašanos pirms mācību stundām un prombūtnes iemeslu.

Mums visiem patīk sakārtota un tīra vide gan skolā, gan ārpus tās, tāpēc lūdzu jau septembra sākumā sagādājiet saviem bērniem maiņas apavus, kurus var atstāt skolas garderobē.

Profesionālā izglītība- prezentācija  PI 2021

Interešu izglītība