Sagatavošana

Sagatavošana paredzēta bērniem no 6-7 gadu vecuma ar mērķi sniegt pamatzināšanas mūzikas mācības ābecē, sniegt pamatiemaņas mūzikas instrumenta spēlē/ veidošanā ar dažādiem materiāliem, zīmēšanā un gleznošanā,  sekmīgākos audzēkņus sagatavot mācībām profesionālās ievirzes izglītības programmu uzsākšanai.

ProgrammaMācību priekšmetiStundu noslodze
Mākslas sagatavošana

Veidošana

Zīmēšana/Gleznošana

2 stundas nedēļā
Mūzikas sagatavošana

Mūzikas mācība

Instrumenta spēle vai Dziedāšana

2 stundas nedēļā