Profesionālās ievirzes programma

Īsteno licencētas izglītības programmas. Pēc mācību programmas apguves izglītojamais saņem valsts apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

Izglītības programmasMācību priekšmetiProgrammas uzsākšanas vecumsProgrammas apguves ilgums

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle

Klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana7, 8 gadi8 gadi
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēleAkordeona spēle, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana9,10 gadi6 gadi
Stīgu instrumentu spēle- VijoļspēleVijoļspēle, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana7, 8 gadi8 gadi
Stīgu instrumentu spēle- Čella spēleČella spēle, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana7, 8 gadi8 gadi

Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle

Trompetes spēle, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana9,10 gadi6 gadi
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēleFlautas spēle, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana9,10 gadi6 gadi
Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēleKlarnetes spēle, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana9,10 gadi6 gadi
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēleSaksofona spēle, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas, kolektīvā muzicēšana9,10 gadi6 gadi
Vokālā mūzika – Kora klaseSolo dziedāšana, kolektīvā muzicēšana, klavierspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, tehnoloģijas,7, 8 gadi8 gadi
Vizuāli plastiskā mākslaZīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā

9,10 gadi

6 gadi