Ikšķiles luterāņu baznīca

Ikšķiles luterāņu baznīca

1930. gadu sākumā nolemj neatjaunot 1.pasaules karā (1915) sagrauto 1185.gadā celto baznīcu (pārbūvēta 1879) Daugavas krastā, bet būvēt jaunu baznīcu Ikšķiles centrā, netālu no dzelzceļa.Tiek nopirkta zeme un projektu konkursā uzvar arhitekts Pauls Kundziņš.

1931. gada 28.jūnijā tiek ielikts baznīcas pamatakmens. Celtniecība izmaksā 48000 latu.Šajā laikā draudze, kurā ir 400 locekļu, notur dievkalpojumus Tīnūžu muižas zālē.

1933.gada 12.novembrī baznīcas iesvētīšanā piedalās arhibīskaps Jānis Grīnbergs.Altāgleznas "Dod mums savu svētību, Jēzu!" (5,2m x 2,2m) autors ir ikšķilietis Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Jānis Kuga.

1934.gadā baznīcas tornī uzstāda Liepājas kara ostas darbnīcās izgatavoto zvanu ar uzrakstu "Skani mums rītos, skani svētvakaros!".

1935.gadā netālu no altāra ziemeļu pusē atklāj piemiņas plāksni 52 bojā gājušiem 1.pasaules kara un Latvijas atbrīvošanas cīņu upuriem - Ikšķiles draudzes locekļiem.

Pēc draudzes darbības pārtraukšanas 60.gadu vidū, baznīcas ēkā tiek ierīkota (1968) Valsts bibliotēkas grāmatu krātuve, kur tā atrodas līdz 1998.gada 5.novembrim.Altārglezna un rituāla trauki glabājas Rundāles pils muzejā.

Kopš baznīcas uzcelšanas 1993.gadā ir strādājuši 12 mācītāji. Laikā, kad baznīcā bija ierīkota grāmatu glābātuve, tai ir ticis iebūvēts otrs stāvs. Baznīcas draudze ir spējusi pielāgot šīs telpas un tajās notiek izstādes un koncerti. Piesaistot Eiropas fondu finansējumu, baznīcā ir ierīkots invalīdu krēslu pacēlājs,tādējādi atvieglojot cilvēku ar kustību traucējumiem un smagām slimībām iekļūšanu baznīcā.

Daugavas prospekts 10
Ikšķile
tel. +371 65030328
GPS 56.8359 24.5020