Vakances Ikšķiles vidusskolā

vsk

Ikšķiles vidusskola izsludina logopēda, informātikas un sākumskolas pedagogu vakances.

Informācija par logopēda vakanci

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

Darba laiks: 0.5 slodze (2 dienas) - 15 stundas

Darba alga: līdz 930.00 EUR par 1 likmi (30.stundas)

Būtiskākie darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, attīstības dinamikas izpēti;
 • nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;
 • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
 • iesaistīties iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei.
 • Skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda/speciālā pedagoga kvalifikācija;
 • ·atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Logopēda pedagoga vakancei” līdz 2021.gada 30.jūnijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.


Informācija par izglītības metodiķa vakanci

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba alga: no 970.00 EUR (+ pašvaldības piemaksa)

Būtiskākie darba pienākumi:

 • 1. – 12.klašu stundu saraksta veidošana un tā izmaiņu veikšana;
 • Sadarboties ar visu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu;
 • Iespēja vadīt informātikas vai matemātikas stundas tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Vakancei” līdz 2020.gada 30. jūnijam (ieskaitot):

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.


Informācija par informātikas pedagoga vakanci

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba laiks: 1 slodze

Darba alga: no 930.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

Būtiskākie darba pienākumi:

 • Pildīt skolotāja pienākumus, vadot informātikas stundas;
 • Sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem;
 • Veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Prasības:

 • Izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Prast plānot un organizēt savu darbu.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „ Informātikas pedagoga vakancei” līdz 2021.gada 30. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu: ginta.liepina@ikskile.lv

Tālrunis informācijai: +371 65020992

Kontaktpersona: Ikšķiles vidusskolas direktore Ginta Liepiņa.