2016.gads

Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm

Projekta nosaukumsSporta inventāra un aprīkojuma iegāde Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestādēm
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķisProjekta mērķis ir veicināt Ikšķiles novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņu harmonisku fizisko un garīgo attīstību, radot iespēju nodarboties ar daudzveidīgākām sportiskām aktivitātēm gan telpās, gan ārpus tām.
Finansējuma avotsProjekts īstenots sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.  
Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7072,96 ieskaitot PVN, no kurām:

Ikšķiles novada pašvaldības finansējums – 3572,96 EUR

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums – 3500,00 EUR

Galvenās aktivitātesSporta inventāra iegāde un uzstādīšana Ikšķiles vidusskolā, Tīnūžu pamatskolā un pirmskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”.
Projekta rezultātsUzlabots Ikšķiles novada izglītības iestāžu tehniski materiālais nodrošinājums, kas nepieciešams sporta nodarbību organizēšanai.
Projekta ilgums21.07.2016.-01.11.2016.

Izglītības un zinātnes ministrija

Latvija.lv banneris

 

Senākās zināmās mūra celtnes piemiņas vietas atjaunošana un labiekārtošana Daugavas krastā Ikšķilē

Projekta nosaukumsSenākās zināmās mūra celtnes piemiņas vietas atjaunošana un labiekārtošana Daugavas krastā Ikšķilē
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķisRadīt sakoptu un vizuāli pievilcīgu vidi Ikšķiles pilsētā, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Finansējuma avotsProjekts īstenots sadarbībā ar biedrību “Daugavas savienība”
Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 807,87 ieskaitot PVN, no kurām:

Ikšķiles novada pašvaldības finansējums – 278,87 EUR

Biedrības “Daugavas savienība” finansējums – 529,00 EUR

Galvenās aktivitātesPiemiņas akmens virsmas attīrīšana un līmeņošana. Labiekārtošanas darbi, oļu klājums, kas norobežots ar apmalīti.
Projekta rezultātsRadīta sakopta un vizuāli pievilcīga vidi novada iedzīvotājiem un viesiem, tādējādi sekmējot novada kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 
Projekta ilgums01.03.2016-04.07.2016

Daugavas savienība logo

Skaņas aparatūras iegāde Tīnūžu tautas namam

Logo
Projekta nosaukumsSkaņas aparatūras iegāde Tīnūžu tautas nama
Projekta numurs16-04-AL02 A019.2202-000003
IesniedzējsIkšķiles novada pašvaldība
Projekta mērķisProjekta mērķis ir uzlabot sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti Ikšķiles novadā, pilnveidojot Tīnūžu tautas nama tehnisko aprīkojumu kultūras un apmācību pasākumu īstenošanai.
Finansējuma avotsProjekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 14 374,47 ar PVN, tai skaitā:

ELFLA finansējums ir EUR 9000,02

Pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 5374,45

Galvenās aktivitātesSkaņa aparatūras iegāde

Projekta rezultāts

Iegādātas aktīvās skandas, skatuves monitori, mikšerpults, mikrofoni, CD/USB/MP3 atskaņotājs un papildus nepieciešamais aprīkojums
Projekta ilgums19.10.2016 – 15.02.2017

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

Atbalsts

Publikācijas par šo tēmu: