Normatīvie akti

Konkursa “Ikšķiles novada sporta laureāts 2019” NOLIKUMS

Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai NOLIKUMS

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā” (pielikumi)

Grozījumi

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.9/2020 „Grozījums Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.6/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.8/2019 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr.11/2017 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ikšķiles novadā””

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei “Ikšķiles novada Sporta skolā”. Saistošie noteikumi Nr.11/2019

Konkursa par finansiālu atbalstu Ikšķiles novadam nozīmīgu sporta projektu un sporta sacensību organizēšanai NOLIKUMS. Pielikumi

Sporta konsultatīvās padomes nolikums

Par pašvaldības sporta bāzu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu (domes lēmums 29.05.2019.)

Konkursa “Ikšķiles novada sporta laureāts 2018” NOLIKUMS

Ikšķiles novada sporta attīstības koncepcija 2015.-2017.gadam

Konkursa “Ikšķiles novada sporta laureāts 2017” nolikums