Pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšana privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt Ikšķiles novada pašvaldības līdzfinansējumu par katru Ikšķiles novadā deklarētu bērnu, kurš reģistrēts rindā uz Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, sasniedzis pusotra gada vecumu bet pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Par katru bērnu pašvaldības līdzfinansējums līdz 28.02.2019. ir noteikts 171.67,- EUR mēnesī, no 01.03.2019 ir noteikts 150.00,- EUR mēnesī, lai daļēji segtu izmaksas par bērna uzraudzīšanu no pusotra gada vecuma līdz piecu gadu vecumam.

Līgumu ar pašvaldību slēdz bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējs (nevis bērna vecāki!).


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums no vecākiem.
  • Līgums par privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu, kuru slēdz BUP sniedzējs un vecāki;
  • Līgums pašvaldībai, kuru slēdz pašvaldība, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs un bērna likumiskais pārstāvis;
  • apliecība (atbilstoši MK noteikumu Nr. 404 prasībām).

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Līga Strode, izglītības darba speciālista palīgs                                
Peldu ielā 22, Ikšķilē, 303.kab., tālr.: 65030340, e-pasts: liga.strode@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

MK noteikumi Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”;     

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2/2019 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu bērnu uzraudzības pakalpojumam”