Bērnu reģistrēšana rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju vecākiem reģistrēt Ikšķiles novadā deklarētu bērnu rindā uz Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Reģistrēt bērnu var bērna likumiskais pārstāvis.

Iespējams bērnu reģistrēt uz PII “Urdaviņa” Ikšķilē, Melioratoru ielā 10 vai PII “Čiekuriņš” Ikšķilē, Irbenāju ielā 2 vai “Tīnūžu sākumskolā” pirmsskolas grupā  “Kalnliepas”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

Bērnu reģistrāciju PII var veikt:

  • rakstveidā : Ikšķiles novada pašvaldībā vai Ikšķiles novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, iesniedzot iesniegumu;
  • elektroniski : www.epakalpojumi.lv -sadaļā pirmsskolu pieteikumu reģistrs.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • personas pase (jāuzrāda oriģināls);
  • bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls);
  • pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara.

Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Liene Šmite, Izglītības, sporta un jaunatnes pārvaldes vadītāja
Peldu ielā 22, Ikšķilē, 303.kab., tālr.: 65030340, 29157980 e-pasts: liene.smite@ikskile.lv

Līga Strode, Izglītības darba speciālista palīgs
Peldu ielā 22, Ikšķilē, 303.kab., tālr.: 65030340, e-pasts: liga.strode@ikskile.lv

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja
Daugavas prospekts 34, Ikšķilē, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdienās:     8.30 – 15.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11/2018 „Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ikšķiles novadā””
 

Pielikumi:

Iesniegums par bērna reģistrēšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē