Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektiem