Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma apraksts

Persona, kuras vēlas mainīt savu vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ieraksta maiņu, iesniedz dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu, kurā norāda vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta  maiņas iemeslu. Vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda), vai tautības ieraksta maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kur tiek pieņemts lēmums par atļauju mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu, vai par atteikumu mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu), vai tautības ierakstu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība;
  • speciālas formas iesniegums;
  • nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas piekrišana;
  • fotogrāfija 4,5 x 3,5;
  • kvīts par valsts nodevas samaksu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātiene


Pakalpojuma saņemšanas veids

Korespondence- Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmums tiek nosūtīts uz iesniedzēja norādīto pasta adresi


Termiņš

Mēnesis


Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva  – EUR 71,14.


Kontaktinformācija

Valentīna Kābele, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ikšķile, Peldu iela 22, 301.kab., tālr.: 65055457, e-pasts: dzimtsaraksti@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00
Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Piektdienās:     8.30 – 12.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: