Miršanas reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju reģistrēt personas miršanu valsts reģistrā un saņemt miršanas apliecību.

 1. Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.
 2. Pienākums paziņot par miršanas faktu ir laulātajam, citam ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms par personas miršanas faktu.
 3. Ja persona mirusi ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, pansionātā vai ieslodzījuma vietā un par miršanas faktu nav paziņojušas iepriekšminētās personas, attiecīgās ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādes, pansionāta vai ieslodzījuma vietas vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir pienākums rakstveidā paziņot par miršanas faktu.


Miršanas faktu reģistrē, pamatojoties uz vienu no šiem dokumentiem:

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni;
 • tiesas spriedumu par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
 • reabilitācijas iestāžu paziņojumu par represētās personas nāvi.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • paziņotāja pase vai personas apliecība– jāuzrāda oriģināls;
 • viens no šiem dokumentiem:
  • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni;
  • tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu;
  • reabilitācijas iestāžu paziņojums par represētās personas nāvi.

Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Valentīna Kābele, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ikšķile, Peldu iela 22, 301.kab., tālr.: 65055457, e-pasts: dzimtsaraksti@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 12.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu